Ikona Roaming Guard

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace

uklízí, skrývá, informace o telefonních hovorech a odeslaných nebo přijatých SMS zprávách z důvěrných telefonních čísel uvedených v Bílém seznamu (White List, někdy bývá nazýván i jako Baby List nebo Parent List) do Trezoru,

odmítá příchozí hovory a maže SMS zprávy od nežádoucích, obtěžujících, telefonních čísel uvedených v Černém seznamu (Black List),

je velice jednoduchá na obsluhu.

Co o vás řekne váš mobilní telefon ?

Málokdo ví, že v mobilních telefonech se informace o uskutečněném telefonním hovoru nebo odeslané, či přijaté, SMS zprávě ukládají ve dvou, na sobě nezávislých, seznamech. Zprávu sice smažete, ale zkušenější uživatel snadno najde informaci o jejím odeslání v druhém seznamu. Obdobné je to i s telefonními hovory. Nepříjemnosti mohou nastat, dostane-li se někdo cizí k vašemu telefonu. Tomu předejdete, nainstalujete-li si mobilní aplikaci Black & White Guard, která automaticky čistí telefon od důvěrných informací a ukládá je do Trezoru.

7 přehledů, 7 důvodů, proč používat Black & White Guard

Aplikace hlídá všech sedm běžně dostupných protokolů:

  1. přijaté zprávy,
  2. odeslané zprávy,
  3. potvrzení o odeslaných zprávách (doručenky),
  4. nepřijaté hovory,
  5. přijaté hovory,
  6. volaná čísla,
  7. celkový protokol o komunikaci.

Mobilní aplikace Black & White Guard je licencována pouze pro koncové zákazníky a její použití je omezeno na jednu instalaci na jednom podporovaném zařízení. Aplikace je vydávána ve dvou podobách: Black & White Guard Pro, s právem bezplatného upgrade na libovolnou budoucí verzi a Black & White Guard Suricata, bez práva bezplatného upgrade.

Black & White Guard Pro musí být aktivován. Aktivační klíč získáte zakoupením aplikace v elektronických obchodech: share-it!, Handango.

Black & White Guard Suricata lze zakoupit ve specializovaných elektronických obchodech, například Ovi Store.